חישוב נפרד או מאוחד - התקבל ערעור נוסף של בני זוג
פורסם פסק דין נוסף העוסק בסוגיית הזכאות לחישוב מס נפרד בגין משכורתיהם של בעל ואישה העובדים באותו העסק.
חישוב נפרד או מאוחד - התקבל ערעור נוסף של בני זוג
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200