לשלטונות מיסוי מקרקעין אין שיקול דעת באשר לסכום הוצאה המותרת בניכוי
בית המשפט העליון פסק, כי כאשר נישום הוכיח הוצאה המותרת בניכוי לעניין חוק מיסוי מקרקעין, אין לשלטונות המס שיקול דעת באשר לסכום ההוצאה המותרת בניכוי, גם אם מדובר בהוצאה חריגה שאינה סבירה מבחינה כלכלית.
לשלטונות מיסוי מקרקעין אין שיקול דעת באשר לסכום הוצאה המותרת בניכוי
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200