הארכת תוקף הצו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח), התשס"ג -2002
לאחרונה הודיע שר האוצר על הארכת תוקף הצו (באופן רטרואקטיבי) עד ליום ה-31 בדצמבר 2010.
הארכת תוקף הצו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח), התשס"ג -2002
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200