הארכת תקופת הפיטורים הזמנית המוכרת לצורך ותק
ברצוננו לעדכנכם בדבר תיקון חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25), התש"ע – 2009. התיקון מאריך את תקופת הפיטורים הנחשבת לצורך חישוב וותק לשם זכאות לפיצויי פיטורים - כתקופת עבודה - משלושה חודשים לשישה חודשים.
הארכת תקופת הפיטורים הזמנית המוכרת לצורך ותק
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200