המלצת אגודה על קבלת מתיישב - חייבת בתשלום מס רכישה
ועדת ערר קבעה, כי תשלום דמי המלצה לאגודת המושב - אינו מהווה מכירת זכות במקרקעין.
בנוסף, נספק, כי יש לחשב את מס הרכישה על המגרשים בהתאם לערך המגרשים בשוק ולא רק בגין התשלום למינהל מקרקעי ישראל.
המלצת אגודה על קבלת מתיישב - חייבת בתשלום מס רכישה
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200