מיון תוצרת חקלאית אינו חייב להתבצע בסמוך למקום גידולה
בית המשפט המחוזי פסק, כי כל עוד מדובר בפעולות הקשורות בתוצרת חקלאית, שאינן מהוות עיבוד התוצרת או מכירתה ושיווקה - ניתן להכיר בפעולות אלו כחקלאיות לצורך הגדרת "שימוש חקלאי".
מיון תוצרת חקלאית אינו חייב להתבצע בסמוך למקום גידולה
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200