הזדמנויות השקעה בפרויקטים סולאריים לשנת 2018
לצורך עמידה ביעדי הממשלה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת פרסמה רשות החשמל מספר הסדרות חדשות, אשר חלקן כבר קיבל תוקף וחלקן פורסם לשימוע בדצמבר 2017, לצורך הפעלה בשנת 2018. בחוזר פירוט ההסדרות הסולאריות הקיימות והמתוכננות.
הזדמנויות השקעה בפרויקטים סולאריים לשנת 2018
21/12/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200