חיפוש במאגר חוזרים
מילים לחיפוש:
חיפוש מתקדם
נושא שנה
מיון לפי
מיון משני
תוצאות בדף
  כותרת מספר החוזר שנה  
  1
נתוני עזר לדוחות הכספיים לששת החודשים הראשונים של שנת 2018 51.2018 2018  
  2
תוקנה הגדרת "כיבוד קל" בתקנות מס הכנסה 50.2018 2018  
  3
תכנית להעלאת הפריון בתעשייה 49.2018 2018  
  4
קול קורא לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח עם איטליה 48.2018 2018  
  5
עדכונים בתחום המים - יולי 2018 47.2018 2018  
  6
קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בתחום הטכנולוגיות החקלאיות 46.2018 2018  
  7
רשם האגודות פרסם להערות הציבור טיוטות נוהל לדיווח דוחות כספיים ובחירת ועד 45.2018 2018  
  8
עדכונים בתחום המים - יוני 2018 44.2018 2018  
  9
החוק לצמצום השימוש במזומן 43.2018 2018  
  10
עדכונים בתחום המים - מאי 2018 42.2018 2018  
  11
העלאת דמי הקבורה הניתנים למושבים וקיבוצים מהביטוח הלאומי 41.2018 2018  
  12
הסדרות סולאריות חדשות - מאי 2018 40.2018 2018  
  13
מה דינו של אירוע גיבוש לעובדים לעניין זקיפת שווי הטבה לעובדים 39.2018 2018  
  14
רפורמה מקיפה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי 38.2018 2018  
  15
מבחני הכנסה למקבל קצבת נכות 37.2018 2018  
  16
רשימת היישובים המוטבים המעודכנת לשנת 2018, כולל המלצה חשובה לקיבוצים 36.2018 2018  
  17
חובות המוטלות על אגודה שיתופית מתוקף הפקודה ותקנותיה 35.2018 2018  
  18
הגשת בקשה לשכירת קרקע חקלאית לזמן קצר 34.2018 2018  
  19
מחיקה יזומה של עמותות שאינן פעילות 33.2018 2018  
  20
תזכיר חוק לתיקון נהלי ערעור על החלטות רשם האגודות השיתופיות בנושאי פירוק ובוררויות 32.2018 2018  
  21
עדכונים בתחום המים - אפריל 2018 31.2018 2018  
  22
ממשק אינטרנטי חדש להגשת בקשות ודיווחים לרשות החדשנות 30.2018 2018  
  23
הזדמנויות בפרויקטים סולאריים בהסדרות חדשות - מרץ 2018 29.2018 2018  
  24
קיבוץ מתחדש - אופן הדיווח של חבר עצמאי על הכנסתו החייבת 28.2018 2018  
  25
דיווח כספי על פעילות המים לשנת 2017 27.2018 2018  
  26
העברת הדיווח על רכישות ומכירות לרש"פ למסגרת הדיווח המפורט למע"מ 26.2018 2018  
  27
דיווח נפרד של חברי קיבוץ על הכנסות משוק ההון 25.2018 2018  
  28
עדכונים בתחום המים - מרץ 2018 24.2018 2018  
  29
רשם האגודות פרסם נוסח פרוטוקול עבור אסיפה כללית וישיבות ועד האגודה 23.2018 2018  
  30
הפעלת מסלול ירוק חדש לתשלומים לתושב חוץ 22.2018 2018  
  31
אגודות שיתופיות - תמצית עניינים הקשורים לנושא שעבודים 21.2018 2018  
  32
עדכון הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בענף החקלאות בשנת 2018 20.2018 2018  
  33
הארכת תוקף תקנות שווי שימוש לרכבים היברידיים וחשמליים 19.2018 2018  
  34
ניתוח כולל של פוטנציאל השקעה בפרויקטים סולאריים לשנת 2018 18.2018 2018  
  35
עמותה - חובת תשלום אגרה שנתית לשנת 2018 17.2018 2018  
  36
שותפות - חובות דיווח שנתי ותשלום אגרה לשנת 2018 16.2018 2018  
  37
חברה פרטית - חובת תשלום אגרה שנתית וחובות רגולטוריות נוספות 15.2018 2018  
  38
טיוב הרגולציה בתחום האגודות השיתופיות - קול קורא לקבלת הערות מהציבור 14.2018 2018  
  39
ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2018 - עדכונים 13.2018 2018  
  40
עדכונים בתחום תעריף החשמל - שנת 2018 12.2018 2018  
  41
עדכון סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לשנת 2018 11.2018 2018  
  42
עדכונים בתחום תעריפי המים - ינואר 2017 10.2018 2018  
  43
הנחיות ותעריפים נורמטיביים - דוחות כספיים לשנת 2017 9.2018 2018  
  44
דיווח תמלוגים לקרן תמורה – תזכורת 8.2018 2018  
  45
הנחיות לוועדת ביקורת באגודה שיתופית - טיוטה להערות הציבור 7.2018 2018  
  46
תכנית להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים במחוז הצפון 6.2018 2018  
  47
שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לשנת 2018 5.2018 2018  
  48
קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים - פתיחת מקצי המחצית הראשונה של שנת 2018 4.2018 2018  
  49
תכנית "כסף חכם" - פתיחת מקצי הרבעון הראשון של שנת 2018 3.2018 2018  
  50
תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) - תמיכה לקידום הייצוא 2.2018 2018  


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200