חיפוש במאגר חוזרים
מילים לחיפוש:
חיפוש מתקדם
נושא שנה
מיון לפי
מיון משני
תוצאות בדף
  כותרת מספר החוזר שנה  
  1
דיווח תמלוגים לקרן תמורה – תזכורת 8.2018 2018  
  2
הנחיות לוועדת ביקורת באגודה שיתופית - טיוטה להערות הציבור 7.2018 2018  
  3
תכנית להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים במחוז הצפון 6.2018 2018  
  4
שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לשנת 2018 5.2018 2018  
  5
קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים - פתיחת מקצי המחצית הראשונה של שנת 2018 4.2018 2018  
  6
תכנית "כסף חכם" - פתיחת מקצי הרבעון הראשון של שנת 2018 3.2018 2018  
  7
תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) - תמיכה לקידום הייצוא 2.2018 2018  
  8
ביטוח לאומי - שינויים בשכר המינימום 1.2018 2018  
  9
מיסוי חברי קיבוץ מתחדש 103.2017 2017  
  10
חברות לחלוקת חשמל - סוף שנת 2017 102.2017 2017  
  11
נוהל גילוי מרצון - הזדמנות נוספת (ואולי אחרונה) 101.2017 2017  
  12
הזדמנויות השקעה בפרויקטים סולאריים לשנת 2018 100.2017 2017  
  13
משק המים לקראת שנת 2018 99.2017 2017  
  14
קיבוץ שיתופי הרוצה לדווח לרשות המסים כקיבוץ מתחדש בשנת 2018 98.2017 2017  
  15
עדכונים בתחום תעריפי החשמל לשנת 2018 97.2017 2017  
  16
החלטת רשות מקרקעי ישראל מספר 1470 - טיפול בהיבטי המיסוי 96.2017 2017  
  17
ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2017 95.2017 2017  
  18
הזדמנויות פיתוח פרויקטים סולאריים לשנת 2018 94.2017 2017  
  19
עדכונים בתחום המים - נובמבר 2017 93.2017 2017  
  20
ביטוח לאומי - עדכון לגבי הדיווחים בקיבוץ מתחדש 92.2017 2017  
  21
פריסת פיצוי הניתן בגין אובדן כושר עבודה 91.2017 2017  
  22
התראות לפני הטלת קנס מנהלי לאגודות מפרות 90.2017 2017  
  23
דוח מס משוער לסוף שנת המס 2017 89.2017 2017  
  24
עדכונים בתחום המים - אוקטובר 2017 88.2017 2017  
  25
ועדים מקומיים - עדכון לגיליונות התקציב והדוח הכספי 87.2017 2017  
  26
ביטוח לאומי - מבחני הכנסה לחבר בקיבוץ מתחדש 86.2017 2017  
  27
עדכונים בתחום המים - ספטמבר 2017 85.2017 2017  
  28
קיבוע זכויות לצורך פטור ממס על הפנסיה 84.2017 2017  
  29
קיבוץ שיתופי - דיווח לביטוח לאומי החל משנת 2017 ואילך 83.2017 2017  
  30
הוארך תוקף הטבות המס ליישוביי גבול הצפון 82.2017 2017  
  31
אגודות שיתופיות - התראה לפני הטלת קנסות בגין אי הגשת דוחות כספיים במועד 81.2017 2017  
  32
סיוע למעסיקים בקליטת עובדים נוספים 80.2017 2017  
  33
סיוע לקליטת עובדים נוספים בשכר גבוה 79.2017 2017  
  34
תכנית סיוע להעלאת הפריון למפעלי התעשייה במחוז הצפון 78.2017 2017  
  35
הוארך תוקף הטבות המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי 77.2017 2017  
  36
עדכונים בתחום המים - אוגוסט 2017 76.2017 2017  
  37
החל מה-1 באוגוסט 2017 - עלה הסכום המותר לניכוי בגין הוצאות מגורים של עובדים זרים 75.2017 2017  
  38
חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017 74.2017 2017  
  39
ביטוח לאומי - עדכונים בדבר תיקון מקדמות לשנים 2009-2012 ולשנים 2013-2015 73.2017 2017  
  40
קיבוץ מתחדש - דיווח לביטוח לאומי מחודש יולי 2017 ואילך 72.2017 2017  
  41
החלטת רמ"י מספר 4152 - כללים ליישום החלטה מספר 1472 71.2017 2017  
  42
תזכורת בדבר המועד האחרון להגשת דוחות כספיים על ידי אגודות שיתופיות 70.2017 2017  
  43
שליחת טפסים באופן מקוון לרשם העמותות 69.2017 2017  
  44
דיווח כספי שנתי על פעילות המים לאור תיקון 27 68.2017 2017  
  45
נתוני עזר לדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים לחציון הראשון של שנת 2017 67.2017 2017  
  46
העלאת הסכום המותר לניכוי בגין הוצאות מגורים של עובדים זרים 66.2017 2017  
  47
הזדמנויות השקעה בפרויקטים סולאריים - יולי 2017 65.2017 2017  
  48
עדכונים בתחום המים - יולי 2017 64.2017 2017  
  49
ביטוח לאומי - שומות לשנים 2009-2012 - עדכון חשוב 63.2017 2017  
  50
החלטה 1513 - ביטול עסקאות ומתן ארכות 62.2017 2017  


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200