חיפוש במאגר חוזרים
מילים לחיפוש:
חיפוש מתקדם
נושא שנה
מיון לפי
מיון משני
תוצאות בדף
  כותרת מספר החוזר שנה  
  1
רפורמה מקיפה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי 38.2018 2018  
  2
מבחני הכנסה למקבל קצבת נכות 37.2018 2018  
  3
רשימת היישובים המוטבים המעודכנת לשנת 2018, כולל המלצה חשובה לקיבוצים 36.2018 2018  
  4
חובות המוטלות על אגודה שיתופית מתוקף הפקודה ותקנותיה 35.2018 2018  
  5
הגשת בקשה לשכירת קרקע חקלאית לזמן קצר 34.2018 2018  
  6
מחיקה יזומה של עמותות שאינן פעילות 33.2018 2018  
  7
תזכיר חוק לתיקון נהלי ערעור על החלטות רשם האגודות השיתופיות בנושאי פירוק ובוררויות 32.2018 2018  
  8
עדכונים בתחום המים - אפריל 2018 31.2018 2018  
  9
ממשק אינטרנטי חדש להגשת בקשות ודיווחים לרשות החדשנות 30.2018 2018  
  10
הזדמנויות בפרויקטים סולאריים בהסדרות חדשות - מרץ 2018 29.2018 2018  
  11
קיבוץ מתחדש - אופן הדיווח של חבר עצמאי על הכנסתו החייבת 28.2018 2018  
  12
דיווח כספי על פעילות המים לשנת 2017 27.2018 2018  
  13
העברת הדיווח על רכישות ומכירות לרש"פ למסגרת הדיווח המפורט למע"מ 26.2018 2018  
  14
דיווח נפרד של חברי קיבוץ על הכנסות משוק ההון 25.2018 2018  
  15
עדכונים בתחום המים - מרץ 2018 24.2018 2018  
  16
רשם האגודות פרסם נוסח פרוטוקול עבור אסיפה כללית וישיבות ועד האגודה 23.2018 2018  
  17
הפעלת מסלול ירוק חדש לתשלומים לתושב חוץ 22.2018 2018  
  18
אגודות שיתופיות - תמצית עניינים הקשורים לנושא שעבודים 21.2018 2018  
  19
עדכון הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בענף החקלאות בשנת 2018 20.2018 2018  
  20
הארכת תוקף תקנות שווי שימוש לרכבים היברידיים וחשמליים 19.2018 2018  
  21
ניתוח כולל של פוטנציאל השקעה בפרויקטים סולאריים לשנת 2018 18.2018 2018  
  22
עמותה - חובת תשלום אגרה שנתית לשנת 2018 17.2018 2018  
  23
שותפות - חובות דיווח שנתי ותשלום אגרה לשנת 2018 16.2018 2018  
  24
חברה פרטית - חובת תשלום אגרה שנתית וחובות רגולטוריות נוספות 15.2018 2018  
  25
טיוב הרגולציה בתחום האגודות השיתופיות - קול קורא לקבלת הערות מהציבור 14.2018 2018  
  26
ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2018 - עדכונים 13.2018 2018  
  27
עדכונים בתחום תעריף החשמל - שנת 2018 12.2018 2018  
  28
עדכון סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לשנת 2018 11.2018 2018  
  29
עדכונים בתחום תעריפי המים - ינואר 2017 10.2018 2018  
  30
הנחיות ותעריפים נורמטיביים - דוחות כספיים לשנת 2017 9.2018 2018  
  31
דיווח תמלוגים לקרן תמורה – תזכורת 8.2018 2018  
  32
הנחיות לוועדת ביקורת באגודה שיתופית - טיוטה להערות הציבור 7.2018 2018  
  33
תכנית להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים במחוז הצפון 6.2018 2018  
  34
שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לשנת 2018 5.2018 2018  
  35
קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים - פתיחת מקצי המחצית הראשונה של שנת 2018 4.2018 2018  
  36
תכנית "כסף חכם" - פתיחת מקצי הרבעון הראשון של שנת 2018 3.2018 2018  
  37
תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) - תמיכה לקידום הייצוא 2.2018 2018  
  38
ביטוח לאומי - שינויים בשכר המינימום 1.2018 2018  
  39
מיסוי חברי קיבוץ מתחדש 103.2017 2017  
  40
חברות לחלוקת חשמל - סוף שנת 2017 102.2017 2017  
  41
נוהל גילוי מרצון - הזדמנות נוספת (ואולי אחרונה) 101.2017 2017  
  42
הזדמנויות השקעה בפרויקטים סולאריים לשנת 2018 100.2017 2017  
  43
משק המים לקראת שנת 2018 99.2017 2017  
  44
קיבוץ שיתופי הרוצה לדווח לרשות המסים כקיבוץ מתחדש בשנת 2018 98.2017 2017  
  45
עדכונים בתחום תעריפי החשמל לשנת 2018 97.2017 2017  
  46
החלטת רשות מקרקעי ישראל מספר 1470 - טיפול בהיבטי המיסוי 96.2017 2017  
  47
ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2017 95.2017 2017  
  48
הזדמנויות פיתוח פרויקטים סולאריים לשנת 2018 94.2017 2017  
  49
עדכונים בתחום המים - נובמבר 2017 93.2017 2017  
  50
ביטוח לאומי - עדכון לגבי הדיווחים בקיבוץ מתחדש 92.2017 2017  


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200