חיפוש במאגר חוזרים
מילים לחיפוש:
חיפוש מתקדם
נושא שנה
מיון לפי
מיון משני
תוצאות בדף
  כותרת מספר החוזר שנה  
  1
דרישות דיווח מחברות חלוקת החשמל בקיבוצים דצמבר 2018 86.2018 2018  
  2
עדכונים בתחום המים - דצמבר 2018 85.2018 2018  
  3
תמיכה בחדשנות בתחומי איכות הסביבה 84.2018 2018  
  4
רשם האגודות השיתופיות פרסם הנחיות לכתיבת תקנון לאגודה שיתופית ולקיבוץ מתחדש 83.2018 2018  
  5
שינויים מוצעים בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות 82.2018 2018  
  6
תקופת חכירה ל-24 שנה ו-11 חודשים - אינה חייבת במס רכישה 81.2018 2018  
  7
ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2018 80.2018 2018  
  8
דוח מס משוער לסוף שנת המס 2018 79.2018 2018  
  9
תזכורת - החל מיום ה-1 בינואר 2019 - יחול החוק לצמצום השימוש במזומן 78.2018 2018  
  10
קיבוץ מתחדש - אופן הדיווח של חבר עצמאי על הכנסתו החייבת בשנת המס 2019 77.2018 2018  
  11
תמצית השפעות הסכם החלב 2018 76.2018 2018  
  12
החלטת מיסוי בהסכם - מפעל טכנולוגי מועדף והכנסה טכנולוגית 75.2018 2018  
  13
עדכונים בתחום המים - נובמבר 2018 74.2018 2018  
  14
עדכונים בתחום חלוקת החשמל והאנרגיה בקיבוצים - נובמבר 2018 73.2018 2018  
  15
השתתפות המדינה בשכר לימוד בגני ילדים - חייבת במע"מ 72.2018 2018  
  16
מלוות חובה שהונפקו וטרם נפדו 71.2018 2018  
  17
קול קורא להגשת תכניות מו"פ ו/או תכניות הכנה למו"פ בתחום הטקסטיל 70.2018 2018  
  18
השמדת מלאי - נוהל דיווח לרשות המסים 69.2018 2018  
  19
רשות המסים פרסמה הנחיה לגבי אופן הדיווח של קיבוץ מתחדש 68.2018 2018  
  20
תיקון 27 לחוק המים - ניתוח השפעות כלכליות 67.2018 2018  
  21
קול קורא להגשת תכניות מו"פ וחדשנות לקידום יכולות טכנולוגיות של מפעלים מענפי החשמל והמתכת 66.2018 2018  
  22
קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בתחום הפלסטיקה והפולימרים 65.2018 2018  
  23
עדכונים בתחום חלוקת החשמל והאנרגיה בקיבוצים - אוקטובר 2018 64.2018 2018  
  24
עובד זר ששהה בארץ פחות משנה קלנדרית - יהיה זכאי לנקודות זיכוי באופן חלקי 63.2018 2018  
  25
מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם 62.2018 2018  
  26
העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט - תזכורת והבהרה 61.2018 2018  
  27
תכנית להעלאת הפריון בתעשייה - מקצה 2 60.2018 2018  
  28
פניה לרשם האגודות השיתופיות באופן מקוון 59.2018 2018  
  29
ויתור על מכסות מים תמורת קבלת פיצוי 58.2018 2018  
  30
ארכה להגשת דוחות כספיים לשנת 2017 ודוח כספי של קיבוץ מתחדש שיוגש שלא בהתאם להוראה חשבונאית 4 57.2018 2018  
  31
עדכונים בתחום המים - אוגוסט 2018 56.2018 2018  
  32
ביטול בטוחות הרשומות לטובת בנק החקלאות 55.2018 2018  
  33
בחירות לוועדים מקומיים ביישובים שיתופיים בהקשר לבחירות למועצות האזוריות 54.2018 2018  
  34
קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח לקידום מזון בריא, תזונה בריאה ובריאות הציבור 53.2018 2018  
  35
תזכורת בדבר המועד האחרון להגשת דוחות כספיים על ידי אגודות שיתופיות 52.2018 2018  
  36
נתוני עזר לדוחות הכספיים לששת החודשים הראשונים של שנת 2018 51.2018 2018  
  37
תוקנה הגדרת "כיבוד קל" בתקנות מס הכנסה 50.2018 2018  
  38
תכנית להעלאת הפריון בתעשייה 49.2018 2018  
  39
קול קורא לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח עם איטליה 48.2018 2018  
  40
עדכונים בתחום המים - יולי 2018 47.2018 2018  
  41
קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בתחום הטכנולוגיות החקלאיות 46.2018 2018  
  42
רשם האגודות פרסם להערות הציבור טיוטות נוהל לדיווח דוחות כספיים ובחירת ועד 45.2018 2018  
  43
עדכונים בתחום המים - יוני 2018 44.2018 2018  
  44
החוק לצמצום השימוש במזומן 43.2018 2018  
  45
עדכונים בתחום המים - מאי 2018 42.2018 2018  
  46
העלאת דמי הקבורה הניתנים למושבים וקיבוצים מהביטוח הלאומי 41.2018 2018  
  47
הסדרות סולאריות חדשות - מאי 2018 40.2018 2018  
  48
מה דינו של אירוע גיבוש לעובדים לעניין זקיפת שווי הטבה לעובדים 39.2018 2018  
  49
רפורמה מקיפה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי 38.2018 2018  
  50
מבחני הכנסה למקבל קצבת נכות 37.2018 2018  


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200