חיפוש במאגר חוזרים
מילים לחיפוש:
חיפוש מתקדם
נושא שנה
מיון לפי
מיון משני
תוצאות בדף
  כותרת מספר החוזר שנה  
  1
מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם 62.2018 2018  
  2
העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט - תזכורת והבהרה 61.2018 2018  
  3
תכנית להעלאת הפריון בתעשייה - מקצה 2 60.2018 2018  
  4
פניה לרשם האגודות השיתופיות באופן מקוון 59.2018 2018  
  5
ויתור על מכסות מים תמורת קבלת פיצוי 58.2018 2018  
  6
ארכה להגשת דוחות כספיים לשנת 2017 ודוח כספי של קיבוץ מתחדש שיוגש שלא בהתאם להוראה חשבונאית 4 57.2018 2018  
  7
עדכונים בתחום המים - אוגוסט 2018 56.2018 2018  
  8
ביטול בטוחות הרשומות לטובת בנק החקלאות 55.2018 2018  
  9
בחירות לוועדים מקומיים ביישובים שיתופיים בהקשר לבחירות למועצות האזוריות 54.2018 2018  
  10
קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח לקידום מזון בריא, תזונה בריאה ובריאות הציבור 53.2018 2018  
  11
תזכורת בדבר המועד האחרון להגשת דוחות כספיים על ידי אגודות שיתופיות 52.2018 2018  
  12
נתוני עזר לדוחות הכספיים לששת החודשים הראשונים של שנת 2018 51.2018 2018  
  13
תוקנה הגדרת "כיבוד קל" בתקנות מס הכנסה 50.2018 2018  
  14
תכנית להעלאת הפריון בתעשייה 49.2018 2018  
  15
קול קורא לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח עם איטליה 48.2018 2018  
  16
עדכונים בתחום המים - יולי 2018 47.2018 2018  
  17
קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בתחום הטכנולוגיות החקלאיות 46.2018 2018  
  18
רשם האגודות פרסם להערות הציבור טיוטות נוהל לדיווח דוחות כספיים ובחירת ועד 45.2018 2018  
  19
עדכונים בתחום המים - יוני 2018 44.2018 2018  
  20
החוק לצמצום השימוש במזומן 43.2018 2018  
  21
עדכונים בתחום המים - מאי 2018 42.2018 2018  
  22
העלאת דמי הקבורה הניתנים למושבים וקיבוצים מהביטוח הלאומי 41.2018 2018  
  23
הסדרות סולאריות חדשות - מאי 2018 40.2018 2018  
  24
מה דינו של אירוע גיבוש לעובדים לעניין זקיפת שווי הטבה לעובדים 39.2018 2018  
  25
רפורמה מקיפה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי 38.2018 2018  
  26
מבחני הכנסה למקבל קצבת נכות 37.2018 2018  
  27
רשימת היישובים המוטבים המעודכנת לשנת 2018, כולל המלצה חשובה לקיבוצים 36.2018 2018  
  28
חובות המוטלות על אגודה שיתופית מתוקף הפקודה ותקנותיה 35.2018 2018  
  29
הגשת בקשה לשכירת קרקע חקלאית לזמן קצר 34.2018 2018  
  30
מחיקה יזומה של עמותות שאינן פעילות 33.2018 2018  
  31
תזכיר חוק לתיקון נהלי ערעור על החלטות רשם האגודות השיתופיות בנושאי פירוק ובוררויות 32.2018 2018  
  32
עדכונים בתחום המים - אפריל 2018 31.2018 2018  
  33
ממשק אינטרנטי חדש להגשת בקשות ודיווחים לרשות החדשנות 30.2018 2018  
  34
הזדמנויות בפרויקטים סולאריים בהסדרות חדשות - מרץ 2018 29.2018 2018  
  35
קיבוץ מתחדש - אופן הדיווח של חבר עצמאי על הכנסתו החייבת 28.2018 2018  
  36
דיווח כספי על פעילות המים לשנת 2017 27.2018 2018  
  37
העברת הדיווח על רכישות ומכירות לרש"פ למסגרת הדיווח המפורט למע"מ 26.2018 2018  
  38
דיווח נפרד של חברי קיבוץ על הכנסות משוק ההון 25.2018 2018  
  39
עדכונים בתחום המים - מרץ 2018 24.2018 2018  
  40
רשם האגודות פרסם נוסח פרוטוקול עבור אסיפה כללית וישיבות ועד האגודה 23.2018 2018  
  41
הפעלת מסלול ירוק חדש לתשלומים לתושב חוץ 22.2018 2018  
  42
אגודות שיתופיות - תמצית עניינים הקשורים לנושא שעבודים 21.2018 2018  
  43
עדכון הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בענף החקלאות בשנת 2018 20.2018 2018  
  44
הארכת תוקף תקנות שווי שימוש לרכבים היברידיים וחשמליים 19.2018 2018  
  45
ניתוח כולל של פוטנציאל השקעה בפרויקטים סולאריים לשנת 2018 18.2018 2018  
  46
עמותה - חובת תשלום אגרה שנתית לשנת 2018 17.2018 2018  
  47
שותפות - חובות דיווח שנתי ותשלום אגרה לשנת 2018 16.2018 2018  
  48
חברה פרטית - חובת תשלום אגרה שנתית וחובות רגולטוריות נוספות 15.2018 2018  
  49
טיוב הרגולציה בתחום האגודות השיתופיות - קול קורא לקבלת הערות מהציבור 14.2018 2018  
  50
ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2018 - עדכונים 13.2018 2018  


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200