חיפוש במאגר חוזרים
מילים לחיפוש:
חיפוש מתקדם
נושא שנה
מיון לפי
מיון משני
תוצאות בדף
  כותרת מספר החוזר שנה  
  1
ועדים מקומיים - עדכון לגיליונות התקציב והדוח הכספי 87.2017 2017  
  2
ביטוח לאומי - מבחני הכנסה לחבר בקיבוץ מתחדש 86.2017 2017  
  3
עדכונים בתחום המים - ספטמבר 2017 85.2017 2017  
  4
קיבוע זכויות לצורך פטור ממס על הפנסיה 84.2017 2017  
  5
קיבוץ שיתופי - דיווח לביטוח לאומי החל משנת 2017 ואילך 83.2017 2017  
  6
הוארך תוקף הטבות המס ליישוביי גבול הצפון 82.2017 2017  
  7
אגודות שיתופיות - התראה לפני הטלת קנסות בגין אי הגשת דוחות כספיים במועד 81.2017 2017  
  8
סיוע למעסיקים בקליטת עובדים נוספים 80.2017 2017  
  9
סיוע לקליטת עובדים נוספים בשכר גבוה 79.2017 2017  
  10
תכנית סיוע להעלאת הפריון למפעלי התעשייה במחוז הצפון 78.2017 2017  
  11
הוארך תוקף הטבות המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי 77.2017 2017  
  12
עדכונים בתחום המים - אוגוסט 2017 76.2017 2017  
  13
החל מה-1 באוגוסט 2017 - עלה הסכום המותר לניכוי בגין הוצאות מגורים של עובדים זרים 75.2017 2017  
  14
חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017 74.2017 2017  
  15
ביטוח לאומי - עדכונים בדבר תיקון מקדמות לשנים 2009-2012 ולשנים 2013-2015 73.2017 2017  
  16
קיבוץ מתחדש - דיווח לביטוח לאומי מחודש יולי 2017 ואילך 72.2017 2017  
  17
החלטת רמ"י מספר 4152 - כללים ליישום החלטה מספר 1472 71.2017 2017  
  18
תזכורת בדבר המועד האחרון להגשת דוחות כספיים על ידי אגודות שיתופיות 70.2017 2017  
  19
שליחת טפסים באופן מקוון לרשם העמותות 69.2017 2017  
  20
דיווח כספי שנתי על פעילות המים לאור תיקון 27 68.2017 2017  
  21
נתוני עזר לדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים לחציון הראשון של שנת 2017 67.2017 2017  
  22
העלאת הסכום המותר לניכוי בגין הוצאות מגורים של עובדים זרים 66.2017 2017  
  23
הזדמנויות השקעה בפרויקטים סולאריים - יולי 2017 65.2017 2017  
  24
עדכונים בתחום המים - יולי 2017 64.2017 2017  
  25
ביטוח לאומי - שומות לשנים 2009-2012 - עדכון חשוב 63.2017 2017  
  26
החלטה 1513 - ביטול עסקאות ומתן ארכות 62.2017 2017  
  27
עדכונים בתחום המים - יוני 2017 (עדכון שני) 61.2017 2017  
  28
הוראות חדשות של רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי) בעניין שיעור התמלוגים 60.2017 2017  
  29
החלטה 1514 - הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודה חקלאית 59.2017 2017  
  30
שיתוף פעולה בינלאומי במחקר ופיתוח - קולות קוראים פתוחים 58.2017 2017  
  31
מיסוי בינלאומי - הודעה על בחירה ב"שנת הסתגלות" 57.2017 2017  
  32
מיסוי בינלאומי - יישום הסכם ה-FATCA 56.2017 2017  
  33
עדכונים בתחום המים - יוני 2017 55.2017 2017  
  34
עמידה בחוקי המס הבינלאומיים 54.2017 2017  
  35
הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 6 53.2017 2017  
  36
עדכונים בתחום המים - מאי 2017 52.2017 2017  
  37
מיסוי הכנסת עבודה בחו"ל לתושב חוזר 51.2017 2017  
  38
שינויים מהותיים בהגדרת חברות זרות המפיקות הכנסות פאסיביות 50.2017 2017  
  39
אמנת המס החדשה בין ישראל לגרמניה 49.2017 2017  
  40
אמנת המס החדשה בין ישראל לקנדה 48.2017 2017  
  41
הצעה לתיקון פקודת מס הכנסה - סיווג חברות זרות כחברות ישראליות - לצרכי מס 47.2017 2017  
  42
עדכונים בתחום המים - אפריל 2017(עדכון שני) 46.2017 2017  
  43
הארכת המועד להגשת תגובות לקביעת חובת מינוי ועדת ביקורת באגודות שיתופיות ליום ה-7 במאי 2017 45.2017 2017  
  44
החבות במע"מ בשל מכירת פרי צבר אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת פלסטיק 44.2017 2017  
  45
שווי שימוש ברכב ייעשה על פי התקנות - גם באם מותקן ברכב יומן ממוחשב 43.2017 2017  
  46
חוק ההסדרים במשק המדינה - "התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018", בנושא מיסוי וביטוח לאומי בקיבוצים - דגשים להתנהלות מומלצת 42.2017 2017  
  47
עדכונים בתחום המים - אפריל 2017 41.2017 2017  
  48
הקיבוץ המתחדש - דיווח לביטוח לאומי - הנחיות המוסד לביטוח לאומי 40.2017 2017  
  49
קול קורא בדבר עדכון מוצע לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) - קביעת חובת מינוי ועדת ביקורת 38.2017 2017  
  50
הנחיות להוראות ניהול פנקסים בנושא מסופונים 37.2017 2017  


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200