חיפוש במאגר חוזרים
מילים לחיפוש:
חיפוש מתקדם
נושא שנה
מיון לפי
מיון משני
תוצאות בדף
  כותרת מספר החוזר שנה  
  1
הפעלת מסלול ירוק חדש לתשלומים לתושב חוץ 22.2018 2018  
  2
אגודות שיתופיות - תמצית עניינים הקשורים לנושא שעבודים 21.2018 2018  
  3
עדכון הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בענף החקלאות בשנת 2018 20.2018 2018  
  4
הארכת תוקף תקנות שווי שימוש לרכבים היברידיים וחשמליים 19.2018 2018  
  5
ניתוח כולל של פוטנציאל השקעה בפרויקטים סולאריים לשנת 2018 18.2018 2018  
  6
עמותה - חובת תשלום אגרה שנתית לשנת 2018 17.2018 2018  
  7
שותפות - חובות דיווח שנתי ותשלום אגרה לשנת 2018 16.2018 2018  
  8
חברה פרטית - חובת תשלום אגרה שנתית וחובות רגולטוריות נוספות 15.2018 2018  
  9
טיוב הרגולציה בתחום האגודות השיתופיות - קול קורא לקבלת הערות מהציבור 14.2018 2018  
  10
ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2018 - עדכונים 13.2018 2018  
  11
עדכונים בתחום תעריף החשמל - שנת 2018 12.2018 2018  
  12
עדכון סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לשנת 2018 11.2018 2018  
  13
עדכונים בתחום תעריפי המים - ינואר 2017 10.2018 2018  
  14
הנחיות ותעריפים נורמטיביים - דוחות כספיים לשנת 2017 9.2018 2018  
  15
דיווח תמלוגים לקרן תמורה – תזכורת 8.2018 2018  
  16
הנחיות לוועדת ביקורת באגודה שיתופית - טיוטה להערות הציבור 7.2018 2018  
  17
תכנית להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים במחוז הצפון 6.2018 2018  
  18
שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לשנת 2018 5.2018 2018  
  19
קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים - פתיחת מקצי המחצית הראשונה של שנת 2018 4.2018 2018  
  20
תכנית "כסף חכם" - פתיחת מקצי הרבעון הראשון של שנת 2018 3.2018 2018  
  21
תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) - תמיכה לקידום הייצוא 2.2018 2018  
  22
ביטוח לאומי - שינויים בשכר המינימום 1.2018 2018  
  23
מיסוי חברי קיבוץ מתחדש 103.2017 2017  
  24
חברות לחלוקת חשמל - סוף שנת 2017 102.2017 2017  
  25
נוהל גילוי מרצון - הזדמנות נוספת (ואולי אחרונה) 101.2017 2017  
  26
הזדמנויות השקעה בפרויקטים סולאריים לשנת 2018 100.2017 2017  
  27
משק המים לקראת שנת 2018 99.2017 2017  
  28
קיבוץ שיתופי הרוצה לדווח לרשות המסים כקיבוץ מתחדש בשנת 2018 98.2017 2017  
  29
עדכונים בתחום תעריפי החשמל לשנת 2018 97.2017 2017  
  30
החלטת רשות מקרקעי ישראל מספר 1470 - טיפול בהיבטי המיסוי 96.2017 2017  
  31
ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2017 95.2017 2017  
  32
הזדמנויות פיתוח פרויקטים סולאריים לשנת 2018 94.2017 2017  
  33
עדכונים בתחום המים - נובמבר 2017 93.2017 2017  
  34
ביטוח לאומי - עדכון לגבי הדיווחים בקיבוץ מתחדש 92.2017 2017  
  35
פריסת פיצוי הניתן בגין אובדן כושר עבודה 91.2017 2017  
  36
התראות לפני הטלת קנס מנהלי לאגודות מפרות 90.2017 2017  
  37
דוח מס משוער לסוף שנת המס 2017 89.2017 2017  
  38
עדכונים בתחום המים - אוקטובר 2017 88.2017 2017  
  39
ועדים מקומיים - עדכון לגיליונות התקציב והדוח הכספי 87.2017 2017  
  40
ביטוח לאומי - מבחני הכנסה לחבר בקיבוץ מתחדש 86.2017 2017  
  41
עדכונים בתחום המים - ספטמבר 2017 85.2017 2017  
  42
קיבוע זכויות לצורך פטור ממס על הפנסיה 84.2017 2017  
  43
קיבוץ שיתופי - דיווח לביטוח לאומי החל משנת 2017 ואילך 83.2017 2017  
  44
הוארך תוקף הטבות המס ליישוביי גבול הצפון 82.2017 2017  
  45
אגודות שיתופיות - התראה לפני הטלת קנסות בגין אי הגשת דוחות כספיים במועד 81.2017 2017  
  46
סיוע למעסיקים בקליטת עובדים נוספים 80.2017 2017  
  47
סיוע לקליטת עובדים נוספים בשכר גבוה 79.2017 2017  
  48
תכנית סיוע להעלאת הפריון למפעלי התעשייה במחוז הצפון 78.2017 2017  
  49
הוארך תוקף הטבות המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי 77.2017 2017  
  50
עדכונים בתחום המים - אוגוסט 2017 76.2017 2017  


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200