חיפוש במאגר חוזרים
מילים לחיפוש:
חיפוש מתקדם
נושא שנה
מיון לפי
מיון משני
תוצאות בדף
  כותרת מספר החוזר שנה  
  1
תמצית השפעות הסכם החלב 2018 76.2018 2018  
  2
החלטת מיסוי בהסכם - מפעל טכנולוגי מועדף והכנסה טכנולוגית 75.2018 2018  
  3
עדכונים בתחום המים - נובמבר 2018 74.2018 2018  
  4
עדכונים בתחום חלוקת החשמל והאנרגיה בקיבוצים - נובמבר 2018 73.2018 2018  
  5
השתתפות המדינה בשכר לימוד בגני ילדים - חייבת במע"מ 72.2018 2018  
  6
מלוות חובה שהונפקו וטרם נפדו 71.2018 2018  
  7
קול קורא להגשת תכניות מו"פ ו/או תכניות הכנה למו"פ בתחום הטקסטיל 70.2018 2018  
  8
השמדת מלאי - נוהל דיווח לרשות המסים 69.2018 2018  
  9
רשות המסים פרסמה הנחיה לגבי אופן הדיווח של קיבוץ מתחדש 68.2018 2018  
  10
תיקון 27 לחוק המים - ניתוח השפעות כלכליות 67.2018 2018  
  11
קול קורא להגשת תכניות מו"פ וחדשנות לקידום יכולות טכנולוגיות של מפעלים מענפי החשמל והמתכת 66.2018 2018  
  12
קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בתחום הפלסטיקה והפולימרים 65.2018 2018  
  13
עדכונים בתחום חלוקת החשמל והאנרגיה בקיבוצים - אוקטובר 2018 64.2018 2018  
  14
עובד זר ששהה בארץ פחות משנה קלנדרית - יהיה זכאי לנקודות זיכוי באופן חלקי 63.2018 2018  
  15
מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם 62.2018 2018  
  16
העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט - תזכורת והבהרה 61.2018 2018  
  17
תכנית להעלאת הפריון בתעשייה - מקצה 2 60.2018 2018  
  18
פניה לרשם האגודות השיתופיות באופן מקוון 59.2018 2018  
  19
ויתור על מכסות מים תמורת קבלת פיצוי 58.2018 2018  
  20
ארכה להגשת דוחות כספיים לשנת 2017 ודוח כספי של קיבוץ מתחדש שיוגש שלא בהתאם להוראה חשבונאית 4 57.2018 2018  
  21
עדכונים בתחום המים - אוגוסט 2018 56.2018 2018  
  22
ביטול בטוחות הרשומות לטובת בנק החקלאות 55.2018 2018  
  23
בחירות לוועדים מקומיים ביישובים שיתופיים בהקשר לבחירות למועצות האזוריות 54.2018 2018  
  24
קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח לקידום מזון בריא, תזונה בריאה ובריאות הציבור 53.2018 2018  
  25
תזכורת בדבר המועד האחרון להגשת דוחות כספיים על ידי אגודות שיתופיות 52.2018 2018  
  26
נתוני עזר לדוחות הכספיים לששת החודשים הראשונים של שנת 2018 51.2018 2018  
  27
תוקנה הגדרת "כיבוד קל" בתקנות מס הכנסה 50.2018 2018  
  28
תכנית להעלאת הפריון בתעשייה 49.2018 2018  
  29
קול קורא לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח עם איטליה 48.2018 2018  
  30
עדכונים בתחום המים - יולי 2018 47.2018 2018  
  31
קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בתחום הטכנולוגיות החקלאיות 46.2018 2018  
  32
רשם האגודות פרסם להערות הציבור טיוטות נוהל לדיווח דוחות כספיים ובחירת ועד 45.2018 2018  
  33
עדכונים בתחום המים - יוני 2018 44.2018 2018  
  34
החוק לצמצום השימוש במזומן 43.2018 2018  
  35
עדכונים בתחום המים - מאי 2018 42.2018 2018  
  36
העלאת דמי הקבורה הניתנים למושבים וקיבוצים מהביטוח הלאומי 41.2018 2018  
  37
הסדרות סולאריות חדשות - מאי 2018 40.2018 2018  
  38
מה דינו של אירוע גיבוש לעובדים לעניין זקיפת שווי הטבה לעובדים 39.2018 2018  
  39
רפורמה מקיפה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי 38.2018 2018  
  40
מבחני הכנסה למקבל קצבת נכות 37.2018 2018  
  41
רשימת היישובים המוטבים המעודכנת לשנת 2018, כולל המלצה חשובה לקיבוצים 36.2018 2018  
  42
חובות המוטלות על אגודה שיתופית מתוקף הפקודה ותקנותיה 35.2018 2018  
  43
הגשת בקשה לשכירת קרקע חקלאית לזמן קצר 34.2018 2018  
  44
מחיקה יזומה של עמותות שאינן פעילות 33.2018 2018  
  45
תזכיר חוק לתיקון נהלי ערעור על החלטות רשם האגודות השיתופיות בנושאי פירוק ובוררויות 32.2018 2018  
  46
עדכונים בתחום המים - אפריל 2018 31.2018 2018  
  47
ממשק אינטרנטי חדש להגשת בקשות ודיווחים לרשות החדשנות 30.2018 2018  
  48
הזדמנויות בפרויקטים סולאריים בהסדרות חדשות - מרץ 2018 29.2018 2018  
  49
קיבוץ מתחדש - אופן הדיווח של חבר עצמאי על הכנסתו החייבת 28.2018 2018  
  50
דיווח כספי על פעילות המים לשנת 2017 27.2018 2018  


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200