חיפוש במאגר חוזרים
מילים לחיפוש:
חיפוש מתקדם
נושא שנה
מיון לפי
מיון משני
תוצאות בדף
  כותרת מספר החוזר שנה  
  1
רשם האגודות השיתופיות - פעולות אכיפה 16.2019 2019  
  2
קרן הלוואות לפרויקטים להתייעלות אנרגטית 15.2019 2019  
  3
מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית 14.2019 2019  
  4
עדכון הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בענף החקלאות בשנת 2019 13.2019 2019  
  5
הוראה חשבונאית מספר 4 - הבהרות להצעה לתיקון 12.2019 2019  
  6
קיבוצים מתחדשים - ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2019 11.2019 2019  
  7
קיבוצים שיתופיים - ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2019 10.2019 2019  
  8
הנחיות ותעריפים נורמטיביים - דוחות כספיים לשנת 2018 9.2019 2019  
  9
רשם האגודות השיתופיות מבקש את הערות הציבור לטיוטת תיקון להוראה חשבונאית מספר 4 8.2019 2019  
  10
רשם האגודות השיתופיות מבקש את הערות הציבור לנספחים לדוחות הכספיים 7.2019 2019  
  11
עדכונים בתחום תעריף החשמל - שנת 2019 6.2019 2019  
  12
עמדת רשות המסים בעניין דרישות דיווח לרשות המסים של קיבוצים מתחדשים 5.2019 2019  
  13
כל הכנסה של מלצר מתשר תחשב כהכנסת עבודה שלו מאת מעסיקו 4.2019 2019  
  14
עדכון סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לשנת 2019 3.2019 2019  
  15
עדכונים בתחום המים - ינואר 2019 2.2019 2019  
  16
שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2019 1.2019 2019  
  17
מרכז חדשנות דואר ישראל - קול קורא 88.2018 2018  
  18
הממשלה אישרה החלטה לקביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון 87.2018 2018  
  19
דרישות דיווח מחברות חלוקת החשמל בקיבוצים דצמבר 2018 86.2018 2018  
  20
עדכונים בתחום המים - דצמבר 2018 85.2018 2018  
  21
תמיכה בחדשנות בתחומי איכות הסביבה 84.2018 2018  
  22
רשם האגודות השיתופיות פרסם הנחיות לכתיבת תקנון לאגודה שיתופית ולקיבוץ מתחדש 83.2018 2018  
  23
שינויים מוצעים בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות 82.2018 2018  
  24
תקופת חכירה ל-24 שנה ו-11 חודשים - אינה חייבת במס רכישה 81.2018 2018  
  25
ספירות מלאי וקופות ליום 31 בדצמבר 2018 80.2018 2018  
  26
דוח מס משוער לסוף שנת המס 2018 79.2018 2018  
  27
תזכורת - החל מיום ה-1 בינואר 2019 - יחול החוק לצמצום השימוש במזומן 78.2018 2018  
  28
קיבוץ מתחדש - אופן הדיווח של חבר עצמאי על הכנסתו החייבת בשנת המס 2019 77.2018 2018  
  29
תמצית השפעות הסכם החלב 2018 76.2018 2018  
  30
החלטת מיסוי בהסכם - מפעל טכנולוגי מועדף והכנסה טכנולוגית 75.2018 2018  
  31
עדכונים בתחום המים - נובמבר 2018 74.2018 2018  
  32
עדכונים בתחום חלוקת החשמל והאנרגיה בקיבוצים - נובמבר 2018 73.2018 2018  
  33
השתתפות המדינה בשכר לימוד בגני ילדים - חייבת במע"מ 72.2018 2018  
  34
מלוות חובה שהונפקו וטרם נפדו 71.2018 2018  
  35
קול קורא להגשת תכניות מו"פ ו/או תכניות הכנה למו"פ בתחום הטקסטיל 70.2018 2018  
  36
השמדת מלאי - נוהל דיווח לרשות המסים 69.2018 2018  
  37
רשות המסים פרסמה הנחיה לגבי אופן הדיווח של קיבוץ מתחדש 68.2018 2018  
  38
תיקון 27 לחוק המים - ניתוח השפעות כלכליות 67.2018 2018  
  39
קול קורא להגשת תכניות מו"פ וחדשנות לקידום יכולות טכנולוגיות של מפעלים מענפי החשמל והמתכת 66.2018 2018  
  40
קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בתחום הפלסטיקה והפולימרים 65.2018 2018  
  41
עדכונים בתחום חלוקת החשמל והאנרגיה בקיבוצים - אוקטובר 2018 64.2018 2018  
  42
עובד זר ששהה בארץ פחות משנה קלנדרית - יהיה זכאי לנקודות זיכוי באופן חלקי 63.2018 2018  
  43
מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם 62.2018 2018  
  44
העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט - תזכורת והבהרה 61.2018 2018  
  45
תכנית להעלאת הפריון בתעשייה - מקצה 2 60.2018 2018  
  46
פניה לרשם האגודות השיתופיות באופן מקוון 59.2018 2018  
  47
ויתור על מכסות מים תמורת קבלת פיצוי 58.2018 2018  
  48
ארכה להגשת דוחות כספיים לשנת 2017 ודוח כספי של קיבוץ מתחדש שיוגש שלא בהתאם להוראה חשבונאית 4 57.2018 2018  
  49
עדכונים בתחום המים - אוגוסט 2018 56.2018 2018  
  50
ביטול בטוחות הרשומות לטובת בנק החקלאות 55.2018 2018  


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200